Barn-HLR & olycksfall

Varför är det viktigt att kunna HLR?

Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, var som helst! Vid ett hjärtstopp är tiden en avgörande faktor för överlevnaden. Redan efter några få minuter tar hjärnan skada av syrebrist. Vi vet också att mediantiden för en ambulans att nå fram, från larm till räddning, är 12 minuter. Redan där har vi en ekvation som inte går ihop. Det är alltså helt nödvändigt med en omedelbar livräddningsinsats för att en person med hjärtstopp ska överleva.

Med hjälp av HLR, hjärt-lungräddning, kan en person med hjärtstopp syresättas fram tills att defibrillering med en hjärtstartare kan återställa hjärtats rytm.

Därför är det viktigt att kunna HLR samt att en hjärtstartare finns till hands. Störst chans till överlevnad är om detta sker inom 180 sek.

I skolverkets läroplan för årskurs 7-9 ingår hjärt-lungräddning och förstahjälpen i ämnet Idrott och hälsa. Det är viktigt att inlärning av hjärt-lungräddning sker så tidigt som möjligt och repeteras årligen som alla andra ämnen. Om alla skolor skulle ha en utbildningsplan för sina elever och personal med årliga repetitioner, skulle vi tillsammans kunna minska antalet dödsfall pga plötsligt hjärtstopp i framtiden. Genom att gå vår utbildning Barn-HLR & olycksfall finns det möjlighet att påverka framtiden!

 

Om utbildningen

I utbildningen Barn-HLR & olycksfall lär du dig en enkel struktur för att ta hand om barn när de råkar ut för akut sjukdom eller olycka. Vi lär ut hjärt-lungräddning med hjärtstartare både i teori och praktik.

I utbildningen diskuterar vi vad du kan göra för att barn i din närhet inte ska råka ut för en olycka. Många barnolycksfall skulle kunna förhindras!

Vi pratar om de mest akuta barnsjukdomarna och de vanligast förekommande olyckssituationerna. Utbildningen vänder sig till alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar.

 

Detta ingår i Barn-HLR & olycksfall

  • Akuta barnsjukdomar
  • Barnolycksfall
  • Fria luftvägar/andningshinder/sårskador/chock
  • HLR för barn
  • Information om hjärtstartare

 

Våga använda en hjärtstartare!

En hjärtstartare är konstruerad på sådant sätt att den bara fungerar om det behövs. Har personen en fungerande hjärtrytm kommer den inte att avge någon elstöt. En hjärtstartare är dessutom helt självinstruerande och kommer att berätta för dig i både bild och tal vad du ska göra. Det enda du behöver göra med en hjärtstartare är att starta den.

Det finns dock fortfarande en stor rädsla för hjärtstartare, att det är svårt och farligt, och att man skulle kunna göra fel. Därför vill vi uppmana alla som ställs inför en situation där någon får hjärtstopp, att använda den hjärtstartare som förhoppningsvis finns till hands – Man kan INTE göra fel och man kan INTE skada någon. Kom ihåg att den största skadan sker om du inte gör något alls!

Ett tips är att ladda ner appen Rädda Hjärtat. Där finns både bra handledning samt karta över var närmsta hjärtstartare finns tillgänglig.

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.