Brand, första hjälpen & HLR

Vi kombinerar det bästa av två världar, Brand, första hjälpen & HLR med hjärtstartare.
Under en händelserik dag tränas era medarbetare i sjukvård och brandkunskap. I sjukvårdsmomentet får alla deltagare träna på praktisk livräddning med hjärt- och lungräddning tillsammans med hjärtstartare. Ett strukturerat omhändertagande undervisas enligt en internationell metod vilket ger trygga och motiverade medarbetare som kan agera när någon blir sjuk eller allvarligt skadad.

I vår grundläggande brandskyddsutbildning får alla deltagare praktiska och teoretiska kunskaper i brand och utrymning för att på Ert företag, organisation eller förening skapa en högre beredskap inför en eventuell brand eller annan orsakad utrymningssituation.

Detta ingår i brandutbildningen

Utbildningen innehåller 6 timmars teori och praktik.

 • Brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Förebyggande brandskydd
 • Åtgärder vid brand
 • Larmvägar
 • Praktiskt släckarbete
 • Larmrutiner
 • Fria luftvägar/Andningshinder
 • Livshotande sjukdomar
 • Livshotande olycksfall
 • Struktuerat omhändertagande enligt A-E-principen

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.