Hyr eller köp hjärtstartare till bostadsrättsföreningen – tryggare boende

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp

Ett snabbt ingripande med hjärtstartare och hjärtkompressioner kan vara helt avgörande för personens överlevnad. Kan er bostadsrättsförening erbjuda en sådan trygghet? 

Visste du att 69 % av alla hjärtstopp i Sverige sker i hemmet? I Sverige har vi sedan länge hög brandskyddsstandard, med både brandvarnare och brandsläckare i de flesta hem. Att även ha tillgång till hjärtstartare i hemmet borde vara en självklarhet, med tanke på att det 2015 avled 113 personer i bränder och 9500 i hjärtstopp. Vi har därför tagit fram en lösning som är speciellt anpassad för bostadsrättsföreningar och andra samfälligheter, till exempel villakvarter. Hyr eller köp hjärtstartare till föreningen för placering i trapphus eller annat gemensamt utrymme där alla boende snabbt och enkelt har tillgång till den. De boende utbildas även i hjärt-lungräddning med hjärtstartare – en enkel och billig lösning som kan rädda många fler liv än idag.

 

Varför behövs hjärtstartare i hemmet? 

En stor del av alla de personer som dör i hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp. Den mest avgörande behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en hjärtstartare samt hjärt-lungräddning, (HLR).

Om hjärtstartare och personer med kunskap i HLR fanns tillgängliga på fler platser i samhället, skulle många fler liv kunna räddas. För varje minut som går innan hjälp anländer minskar chanserna för överlevnad med 10 % och redan efter 5 minuter får hjärnan obotliga skador på grund av syrebrist. Efter cirka 15 minuter är döden nästan oundviklig, oavsett räddningsinsatser.

Mediantiden från hjärtstopp till att ambulansen anländer är 12 minuter, ett starkt skäl till att ha hjärtstartare i hemmiljön, för att förkorta tiden till den livsviktiga behandlingen.  Källa: Hjärtstoppsregistrets årsrapport 2015

 

Gör er BRF till en Hjärtsäker zon

I Sverige har vi enats om en nationell standard för placering av hjärtstartare i det offentliga rummet. Det innebär att en rad olika faktorer bör uppfyllas av såväl leverantörer som innehavare för att en Hjärtsäker zon ska skapas. ViaMedici hjälper er bostadsrättsförening att uppfylla samtliga krav i standarden för Hjärtsäker zon.  Läs mer om Hjärtsäker zon.

 

Trygghetsavtalet

Välj Trygghetsavtalet till din hjärtstartare så får du ett underhållsfritt ägande under hela garantitiden. Om ni hyr hjärtstartare ingår Trygghetsavtalet.

I Trygghetsavtalet ingår:

  • Utbyte av batterier och elektroder
  • Valfri förvaringslösning (inomhus)
  • Skyltar och dekaler
  • Hjälp med registrering i det nationella hjärtstartarregistret
  • Fri tillgång till programvara vid uppdatering
  • Återställning av hjärtstartare efter användning
  • Telefonsupport dygnet runt

 

Hjärtstartare med unikt HLR-stöd

Välj vår unika hjärtstartare Samaritan PAD 500P med marknadens högsta klassificering för en tuff miljö. Hjärtstartaren, med längst garantitid i världen på hela 8 år, är försedd med ett unikt HLR-stöd för ökad överlevnadsfrekvens. HLR-stöd innebär att hjärtstartaren känner av kvaliteten på utförd HLR och korrigerar användaren genom röst och visuella instruktioner, till exempel ”tryck hårdare, lösare, snabbare eller långsammare”. Utförs en kvalitativ HLR ges kommentaren ”bra hjärt-kompressioner”.

Läs om våra olika hjärtstartare och dess egenskaper, samtliga med världens längsta garanti för hjärtstartare på 8 år.

Läs mer om hjärtstartare Samaritan PAD 500P
Läs mer om hjärtstartare Samaritan PAD 360P
Läs mer om hjärtstartare Samaritan PAD 350P

 

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.