Instruktörsutbildning

Som instruktör kan du själv utbilda andra i HLR med hjärtstartare. Ju fler utbildade desto fler liv kan vi rädda. För många människor är det skrämmande att använda en hjärtstartare i en situation med plötsligt hjärtstopp. Därför är det viktigt att man får träna under lugna former.

Utbildningsmål

När du genomgått instruktörsutbildning i HLR med hjärtstartare skall du kunna:
– förstå vikten av att följa HLR-rådets utbildningsprogram.
– planera och genomföra såväl grundutbildning som repetitionsutbildning i HLR med hjärtstartare.

Innan kursen läser du in de teoretiska delarna i kursbok som vi tillhandahåller. Du genomför även en webbutbildning och ett test på HLR-rådets hemsida. Testresultatet tar du med dig till utbildningen. Vi går igenom de vanligast förekommande frågorna vid utbildningar i HLR med hjärtstartare.

Utbildningen tar ca 3 timmar.

Max 6 deltagare.

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.