Köp eller hyr hjärtstartare till arbetsplatsen – öka tryggheten

Alla arbetsplatser behöver en hjärtstartare!

Att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen är direkt livsavgörande vid ett plötsligt hjärtstopp. I Sverige inträffar 10 000 hjärtstopp varje år utanför sjukhus. Av dessa överlever endast 500 personer. Med kunnig personal, utbildade i hjärt-lungräddning (HLR), och tillgång till en hjärtstartare inom 3 minuter kan ni öka överlevnadsfrekvensen med över 70 %. Köp eller hyr hjärtstartare till arbetsplatsen för allas trygghet!

En hjärtstartare är konstruerad för att endast fungera om det behövs: om personen inte drabbats av hjärtstopp kan ingen strömstöt avges. Med tydliga röstinstruktioner och visuell vägledning guidas användaren genom hela förloppet. Det går inte att göra fel!

Välj vår unika hjärtstartare Samaritan PAD 500P med marknadens högsta klassificering för en tuff miljö. Hjärtstartaren Samaritan, med längst garantitid i världen på hela 8 år, är försedd med ett unikt HLR-stöd för ökad överlevnadsfrekvens. HLR-stöd innebär att hjärtstartaren känner av kvaliteten på utförd HLR och korrigerar användaren genom röst och visuella instruktioner, till exempel ”tryck hårdare, lösare, snabbare eller långsammare”. Utförs en kvalitativ HLR ges kommentaren ”bra hjärt-kompressioner”.

Det är viktigt att all personal på en arbetsplats utbildas i HLR, med regelbundna repetitioner. ViaMedicis utbildningar anpassas till den tid som företaget har möjlighet att avsätta. Läs mer om våra HLR-utbildningar.

ViaMedici kan även erbjuda er att uppfylla kraven för den svenska standarden Hjärtsäker zon. Vi erbjuder specialanpassade helhetslösningar som passar just er verksamhet. Läs mer om Hjärtsäker zon.

Välj Trygghetsavtalet till din hjärtstartare så får du ett underhållsfritt ägande under hela garantitiden. Om ni hyr hjärtstartare ingår Trygghetsavtalet.

 

I Trygghetsavtalet ingår:

  • Utbyte av batterier och elektroder
  • Valfri förvaringslösning (inomhus)
  • Skyltar och dekaler
  • Hjälp med registrering i det nationella hjärtstartarregistret
  • Fri tillgång till programvara vid uppdatering
  • Återställning av hjärtstartare efter användning
  • Telefonsupport dygnet runt


Läs mer om Samaritan PAD 500P

Läs mer om Samaritan PAD 360P
Läs mer om Samaritan PAD 350P

 

Julerbjudande!

Under hela december erbjuder vi alla som hyr en Samaritan PAD 500P att boka vår utbildning HLR med hjärtstartare till 25% rabatt (att utnyttjas under 2018).

 

Ur arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07”, Första hjälpen och krisstöd (6 §)
Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.