Hjärtstartare ska användas på ALLA som misstänks ha ett hjärtstopp!

2016-06-02 16:22

– Ska jag använda en hjärtstartare även om en person har pacemaker, är gravid eller är ett barn?

Först vill jag än en gång påpeka att en hjärtstartare enbart fungerar om det behövs. Detta gäller även gravida, personer med pacemaker och barn. En hjärtstartare ska därför ALLTID användas på personer som man misstänker har ett hjärtstopp. Det kan vara svårt att ta reda på om en person som man in inte är bekant med har pacemaker. Men eftersom dagens hjärtstartare inte låter en pacemaker påverka dess analys, och en person med pacemaker får lika mycket hjärtstopp som alla andra är detta inget vi behöver fundera på.

Om en gravid kvinna drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har fostret ingen överlevnadschans om inte mamman räddas. Vi måste under alla förutsättningar prioritera mammans liv.

Hur är det med barn då? Denna fråga har diskuterats flitigt och det råder ingen tvekan om att barn får för hög energistyrka av en hjärtstartare avsedd för vuxna. Med ”barn” i detta sammanhang avses barn i åldern ett till åtta år. Men vad blir konsekvensen om vi inte behandlar ett barn med hjärtstopp utanför sjukhus? Barnet överlever förmodligen inte. Därför är rekommendationerna utformade så att man ALLTID ska använda den hjärtstartare som finns till hands.

Även i miljöer där risken för hjärtstopp hos barn är högre t ex på badanläggningar med sin drunkningsrisk, är alltid hjärtstartaren i första hand klar att användas med den högre energistryrkan för vuxna. Givetvis skall vi alltid utföra HLR oavsett om vi använder en hjärtstartare avsedd för barn eller vuxna.

 

Björn Jadeland
Ambulanssjuksköterska och grundare av ViaMedici