Anders
Book

Utbildningsinstruktör

Med 25 år i ambulanssjukvården har han en del att lära ut