Barn-HLR och olycksfall

Varför är det viktigt att kunna HLR?

Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, var som helst! Vid ett hjärtstopp är tiden en avgörande faktor för överlevnaden. Redan efter några få minuter tar hjärnan skada av syrebrist. Vi vet också att mediantiden för en ambulans att nå fram, från larm till räddning, är 13 minuter, vilket är en ekvation som inte går ihop. Det är alltså helt nödvändigt med omedelbar hjärt-lungräddning för att en person med hjärtstopp ska överleva.

Med hjälp av HLR, hjärt-lungräddning, kan en person med hjärtstopp syresättas fram tills att defibrillering med en hjärtstartare kan återställa hjärtats rytm.

Därför är det viktigt att kunna HLR samt att en hjärtstartare finns till hands. Störst chans till överlevnad är om hjärt-lungräddning sker inom 180 sekunder.

I skolverkets läroplan för årskurs 7-9 ingår hjärt-lungräddning och första hjälpen i ämnet Idrott och hälsa. Det är viktigt att utbildning i hjärt-lungräddning sker så tidigt som möjligt och repeteras årligen som alla andra ämnen. Om alla skolor skulle ha en utbildningsplan med årliga repetitioner för elever och personal, skulle vi i framtiden tillsammans kunna minska antalet dödsfall på grund av plötsligt hjärtstopp. Genom att gå vår utbildning Barn – HLR och olycksfall ges möjlighet att påverka framtiden!

 

Om utbildningen

I utbildningen Barn-HLR och olycksfall lär du dig en enkel struktur för att ta hand om barn som råkat ut för akut sjukdom eller olycka. Vi lär ut hjärt-lungräddning med hjärtstartare både i teori och praktik.

I utbildningen diskuterar vi även vad du kan göra för att barn i din närhet inte ska råka ut för olyckor samt de vanligast förekommande olyckssituationerna. Många barnolycksfall kan förhindras!

Vi pratar också om de mest akuta barnsjukdomarna. Utbildningen vänder sig till alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar.

 

Detta ingår i Barn-HLR och olycksfall

  • Barnolycksfall
  • Akuta barnsjukdomar
  • Fria luftvägar/andningshinder/sårskador/chock
  • HLR för barn
  • Information om hjärtstartare

 

Våga använda en hjärtstartare!

En hjärtstartare är konstruerad på sådant sätt att den bara fungerar om det behövs. Har personen en fungerande hjärtrytm kommer hjärtstartaren inte att avge någon elstöt. En hjärtstartare är dessutom helt självinstruerande och kommer att berätta för dig i både bild och tal vad du ska göra. Det enda du behöver göra med en hjärtstartare är att starta den.

Det finns dock fortfarande en stor rädsla för hjärtstartare: vissa tror att det är svårt, farligt och att man kan göra fel. Därför vill vi uppmana alla som ställs inför en situation där någon får hjärtstopp, att använda den hjärtstartare som förhoppningsvis finns till hands – man kan INTE göra fel och man kan INTE skada någon. Kom ihåg att den största skadan sker om du inte gör något alls!

Ett tips är att ladda ner appen Rädda Hjärtat. I den finns både bra handledning och karta som visar var närmaste hjärtstartare finns tillgänglig.

 

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Uppgifter markerade med * är obligatoriska!