Det senaste från ViaMedici

 

Vad är hjärtflimmer? Är det farligt?

I det friska hjärtat arbetar de fyra olika delarna välsynkroniserat cirka en gång per sekund. Det styrs med ett inbyggt elektriskt signalsystem. Det kan hända att det blir fel på detta system och att det uppstår ett elektriskt kaos i en del av hjärtat. Denna del slutar då att pumpa blod. Detta kallas för ett […]

Läs mer

Varför svimmar man? Lär dig skillnaden mellan vanlig svimning och akut medvetslöshet.

  Man svimmar för att man får för lite blod till hjärnan. Nästan hälften av oss svimmar någon gång i livet. Det sker nästan alltid i samband med att man reser sig upp, exempelvis efter att stått framåtböjd. Då hinner blodet inte upp till hjärnan i tid och man blir yr eller svimmar. Ibland får […]

Läs mer

Hjärtinfarkt (del 4 av 4)

Hur behandlas en hjärtinfarkt? Det är nu av största vikt att vi kan öppna upp det tilltäppta kärlet. Ju längre tid som förflutit med upphörd blodcirkulation, ju större skada på hjärtcellerna i det område som skulle blivit försörjt av blodådran. Redan i ambulansen startas behandlingen för att tillse så att så mycket syre som möjlig finns […]

Läs mer

Hjärtinfarkt (del 3)

Hur känns det att drabbas av hjärtinfarkt? Symtomen kan vara många och variera från person till person såväl som mellan män och kvinnor. Det finns ett antal symtom som är vanliga men det är viktigt att förstå att det inte utesluter en hjärtinfarkt även om inte de vanligaste symtomen uppträder. I de allra flesta fall uppträder […]

Läs mer

Hjärtinfarkt (del 2)

Varför får man en hjärtinfarkt? Med åren som går lagras kolesterol, blodkroppar och bindväv in i våra tunna kranskärls väggar. Vi kallar ofta detta tillstånd för åderförkalkning. Idag vet vi att denna process startas runt 20 års ålder. Faktorer som högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter och rökning ökar risken för denna process. Om det uppstår […]

Läs mer

Hjärtinfarkt (del 1)

Vad händer i kroppen vid en hjärtinfarkt Hjärtat är en muskel ungefär lika stor som din knutna hand. Hjärtat pumpar ut blod i blodkärlen så att alla organ förses med syrerikt blod. Hjärtmuskeln har sin egen försörjning av blod genom ett fint nät av tunna blodkärl sk kranskärl. Dessa kärl finns på utsidan av hjärtat, […]

Läs mer

Visste du att HLR på vuxna och på barn utförs nästan likadant!

Är det stor skillnad på att utföra HLR på ett barn jämfört med på en vuxen? Riktlinjerna skiljer sig väldigt lite åt. Det är egentligen bara på de allra minsta barnen som vi gör lite annorlunda. Vi brukar dela upp barn i två grupper: 0-1 år och från 1 år upp till puberteten. När vi […]

Läs mer

Hur hårt ska man trycka?

Att utföra hjärt-lungräddning är för de allra flesta en mycket ovan och stressfull situation. Ofta känner man dessutom den drabbade, vilket gör situationen än mer stressfull. Det är naturligt för de flesta att känna ett stort obehag och en del är också rädda för att orsaka mer skada och att göra fel. Det är viktigt […]

Läs mer

Låt hjärtat vara med – ett ledord för ViaMedici

Med min bakgrund från ambulanssjukvården har jag en ryggsäck med både trevliga och otrevliga händelser. Det är klart att jag valde mitt yrke utifrån ett engagemang om att vilja hjälpa och göra gott. Jag har valt att låta detta engagemang följa med i ViaMedici och har även smittat alla mina medarbetare. Naturligtvis vill man att […]

Läs mer

Hjärtstartare ska användas på ALLA som misstänks ha ett hjärtstopp!

– Ska jag använda en hjärtstartare även om en person har pacemaker, är gravid eller är ett barn? Först vill jag än en gång påpeka att en hjärtstartare enbart fungerar om det behövs. Detta gäller även gravida, personer med pacemaker och barn. En hjärtstartare ska därför ALLTID användas på personer som man misstänker har ett […]

Läs mer