Vad är hjärtflimmer? ViaMedici

Vad är hjärtflimmer? Är det farligt?

I det friska hjärtat arbetar de fyra olika delarna välsynkroniserat cirka en gång per sekund. Det styrs med ett inbyggt elektriskt signalsystem. Det kan hända att det blir fel på detta system och att det uppstår ett elektriskt kaos i en del av hjärtat. Denna del slutar då att pumpa blod. Detta kallas för ett flimmer.

Flimmer kan uppstå i hjärtats övre delar, de så kallade förmaken. Det kallas Förmaksflimmer. Det kan också uppstå i de nedre delarna, de så kallade hjärtkamrarna, då är det ett Kammarflimmer.

Kammarflimmer

Detta är ett dödligt tillstånd där hjärtat inte längre pumpar ut något blod. Det är den absolut vanligaste orsaken till hjärtstopp. Den som drabbas av Kammarflimmer blir direkt medvetslös och behöver genast hjärträddning med kompressioner av bröstkorgen för att hjärnan inte ska skadas. Om ingenting görs har bestående hjärnskador inträffat inom sju minuter. Enda sättet att stoppa ett Kammarflimmer är att sända en välavvägd strömstöt genom hjärtat.

Förmaksflimmer

När ett flimmer uppstår i förmaken så försämras hjärtats pumpförmåga något, men leder normalt inte till hjärtstopp. Förmaksflimmer kan uppstå i alla åldrar, men är framförallt vanligare ju äldre man är. Bland individer över 70 år har upp emot 10% Förmaksflimmer.

En av farorna med Förmaksflimmer är risken att det bildas blodproppar i hjärtat som far med blodströmmen upp till hjärnan och ger en Stroke. Om man har högre ålder och andra sjukdomar så ökar den risken. Då bör man få så kallad blodförtunnande medicin, antikoagulantia. Förmaksflimmer kan ofta botas med mediciner, strömstöt eller elektrisk bränning i hjärtat. Med stigande ålder blir det allt svårare.

Alla som drabbas av Förmaksflimmer ska genast uppsöka sjukvården. Uppföljning och behandling skall göras av läkare med goda kunskaper om Förmaksflimmer.

Per Juhlin

Specialist i Hjärtsjukdomar

Björn Jadeland passade på att uppmana Skolverket att tänka om angående utbildning i hjärt- lungräddning i SvTs populära program ”Gokväll”.
Läs mer
Hjärtuppropet uppmärksammas i flera media i Umeå, i bland annat Västerbottens-Kuriren intervjuas Björn Jadeland i en stor artikel.
Läs mer
Björn Jadeland, Hjärtuppropets initiativtagare, var gäst hos TV4 och programmet ”Malou efter 10”.
Läs mer
Kristina Alsérs berättar i en stor artikel i hälsotidningen Må Bra om sitt engagemang som ambassadör till Hjärtuppropet.
Läs mer
Björn Jadeland, initiativtagaren till Hjärtuppropet, ger goda råd kring hjärt- och lungräddning i den senaste digitala utgåvan av tidskriften Må Bra.
Läs mer
Thomas Ravelli berättar i en intervju med Expressen om sin reaktion när han såg fotbollskollegan Eriksen drabbas av hjärtstopp i EM.
Läs mer
Hjärtuppropet lanserades officiellt med en presskonferens som direktsändes från Profilhotels Riddargatan i Stockholm.
Läs mer
Björn Jadeland medverkade i en intervju kring Hjärtuppropet med programledaren Erik Blix i Sveriges Radio populära P4 extra.
Läs mer
Björn Jadeland, ambulanssjuksköterskan från Lomma utanför Malmö, är mannen bakom Hjärtuppropet.
Läs mer
18 kända svenskar har valt att engagera sig som ambassadörer och sprida budskapet att fler behöver utbilda sig och att vi behöver fler hjärtstartare i Sverige.
Läs mer