Hjärtinfarkt (del 3)

2016-10-20 09:45

Hur känns det att drabbas av hjärtinfarkt?

Symtomen kan vara många och variera från person till person såväl som mellan män och kvinnor. Det finns ett antal symtom som är vanliga men det är viktigt att förstå att det inte utesluter en hjärtinfarkt även om inte de vanligaste symtomen uppträder. I de allra flesta fall uppträder bröstsmärtor eller tryck över bröstet. Smärtan kan stråla mot olika håll såsom i många fall vänster arm (men även höger), käke, ner mot magen eller bak mot ryggen. Många gånger upplevs även andningssvårigheter och illamående samt oro och ångest. Symtomen uppträder relativt akut men inte sällan ses att de akuta symtomen föregåtts av olustkänsla i kroppen, kräkningar, svettningar och trötthet timmar/dagar före det akuta insjuknandet.

Smärtupplevelsen kan variera mellan kvinnor och män och tros handla om olikheter i de biologiska smärtmekanismerna. I många av fallen relateras inte symtomen hos kvinnor till en början till hjärtsjukdom, utan till andra åkommor som tex influensa, ryggont, maginfluensa mm. Detta leder till att kvinnor inte tar symtomen på allvar och söker därför vård senare än männen. Det är viktigt att ta symtomen på allvar och hellre uppsöka sjukvård en gång för mycket än en gång för lite. Plötsligt uppkomna smärtor eller tryck över bröstet som inte släppt inom 15 minuter ska föranleda kontakt med SOS alarm 112. Detta är en av ambulansernas vanligaste utalarmeringsorsak och sker alltid med högsta prioritet. Ambulansen kommer direkt att undersöka dig på plats med ett EKG som skickas på några sekunder till närmsta större sjukhus för tolkning av hjärtläkare. Visar EKG tydliga förändringar kommer du köras direkt för behandling på ett PCI laboratorium.

Vad kan DU göra om någon i din omgivning drabbas av en hjärtinfarkt?

 

Per Juhlin
Hjärtläkare, specialist i hjärtsjukdomar