Hjärtinfarkt (del 4 av 4)

2016-10-27 09:35

Hur behandlas en hjärtinfarkt?

Det är nu av största vikt att vi kan öppna upp det tilltäppta kärlet. Ju längre tid som förflutit med upphörd blodcirkulation, ju större skada på hjärtcellerna i det område som skulle blivit försörjt av blodådran. Redan i ambulansen startas behandlingen för att tillse så att så mycket syre som möjlig finns i vårt blod genom syrgasbehandling. För att göra blodet mer lättflytande ges nu även blodförtunnande medicin i hög dos. Vi vill ju inte att blodets blodplättar ska stelna blodet för mycket.

Tillsammans med andra förberedelser körs personen till närmsta större sjukhus som kan utföra det som kallas ballongvidgning. En tunn kateter förs in i blodådrorna från ljumsken eller armen så att de kan nå området med proppen. I det aktuella området blåses en ballong upp i katetern som öppnar upp passagen i blodådran och ett metallnät placeras av katetern som håller kärlet öppet. Detta kallas för att få en stent insatt. Under denna process har även kontrastmedel sprutats in i ådrorna så att dessa blir synliga på röntgen under hela ingreppet. Skulle inte denna behandling fungera överväger läkarna då en bypass operation som innebär att de operativt åtgärdar proppen. En ny blodådra sys på det sk kranskärlet för att på så sätt leda om blodflödet förbi stoppet orsakat av proppen. Denna operation kan göras akut såväl som planerat beroende på tillståndet.

 

Per Juhlin
Hjärtläkare, specialist i hjärtsjukdomar