Hjärtsäker Framtid

Ett skolprojekt för ökad överlevnad

I många år har vi på ViaMedici försökt öka överlevnaden av plötsligt hjärtstopp i samhället. Vi har letat efter någon som delar vår framtidsvision och som skulle vara intresserade att satsa på vår idé om att starta undervisning i HLR med hjärtstartare för elever från fjärde klass. Till vår glädje har vi nu sjösatt projekt Hjärtsäker Framtid tillsammans med Båstad kommun och de skolor som finns i kommunen. Alla barn från årskurs 4 kommer lära sig HLR med hjärtstartare och repetera denna kunskap årligen.

I Sverige antogs ett beslut om att HLR-undervisning skall undervisas i skolorna under årskurs 7-9 i ämnet idrott & hälsa. Idag undervisar de flesta skolor i HLR men endast i undantagsfall får eleverna träna på användandet av hjärtstartare. Kunskapen repeteras inte heller i den utsträckning som behövs för att hålla en bra kunskapsnivå.

Undervisning i HLR med hjärtstartare och årliga repetitioner kan med fördel startas redan i lägre årskurser och avancera utefter barnets mognadsnivå. Vid grundskolans slut skulle på så vis eleverna besitta en mycket större trygghet i sina kunskaper i livräddning. Genom att kontinuerligt utbilda och stödja pedagoger till att inneha hög kunskap i ämnet ges också möjligheten att ge eleverna denna undervisning tidigare i skolgången med löpande praktik.

Under projektet certifieras pedagogerna till HLR-instruktörer i enlighet med vårt nationella råd för Hjärt- och lungräddning (HLR-rådet) ViaMedicis utbildningsinstruktörer fortsätter som mentorer för pedagogerna under 6 år med årliga genomgångar för att stärka och förmedla kunskap. Under utbildningarna har pedagogerna möjlighet att hyra allt material för att kunna bedriva utbildning i HLR med hjärtstartare, för såväl elever som till skolans egen personal.

 

Intresserad av Hjärtsäker Framtid?

Vi söker även nya skolkommuner i Skåne som är intresserade av att ingå i Hjärtsäker framtid. Utbildningen av pedagoger till HLR-instruktörer och mentorskap är kostnadsfritt och det enda som kostar är hyran av HLR dockor med träningshjärtstartare för det slitage och förbrukningsmaterial som åtgår.

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Uppgifter markerade med * är obligatoriska!