5 snabba frågor och svar om hjärtstartare

5 snabba frågor och svar om hjärtstartare

På denna sida

 • Vad är en hjärtstartare
 • När ska man använda en hjärtstartare
 • Hur fungerar en hjärtstartare
 • Hur länge håller en hjärtstartare
 • Kan man ha en hjärtstartare hemma

Visste du att det i snitt tar ca 13 minuter för en ambulans att komma fram om olyckan inträffar? Utan påbörjad behandling minskar chansen för överlevnad med 10% per minut.
 
Med en stöt från en hjärtstartare inom 3 minuter ökar chansen att överleva med 70-80%. ViaMedici strävar efter att fler hjärtstartare placeras ut i samhället, för att öka tillgängligheten för så många drabbade som möjligt.
 

Vad är en hjärtstartare

En hjärtstartare används vid plötsligt hjärtstopp och kan beskrivas som en liten EKG-apparat. Denna läser av hjärtrytmen och ger sedan en stöt för att starta om hjärtat.
 
Hjärtstartare kan ofta finnas på sjukhus, idrottsanläggningar och större företag men bör såklart finnas överallt då det inte går att förutspå vart en olycka kan inträffa.

 

När ska man använda en hjärtstartare

Om en person plötsligt slutar blir medvetslös och slutar andas, kan en hjärtstartare användas för att skicka en stöt till hjärtat och på så sätt starta om hjärtat.
 
Ett första steg om det inträffar en olycka är att kontakta 112 och be om hjälp. I och med att det ofta kan ta en stund innan ambulansen hinner komma, är det viktigt att agera så snabbt som möjligt.
 
Försök hitta puls på personen i fråga och påbörja hjärtlungräddning, HLR, om ingen puls hittas, innan hjärtstartaren kommer på plats. Genom att påbörja HLR ser du till att hjärnan förses med syresatt blod, för att kunna återställa hjärtats normala funktion och förhindra alvarliga skador på hjärnan.
 
Att utföra hjärtlungräddning är ansträngande om man gör det rätt, därför är det bra om ni är fler som kan turas om i de fall då en hjärtstartare inte finns att få tag på.
 

Hur fungerar en hjärtstartare

Förutom själva apparaten, består hjärtstartaren oftast av ett par elektroder och en knapp för att ge strömstöten. Elektroderna kan beskrivas som ett par plattor vilka man klistrar på den bara bröstkorgen.
 
Om hjärtstartaren analyserat och hittat ett kammarflimmer, ett elektriskt kaos, så skickar apparaten en signal för att ge en elektrisk stöt.
 
Eftersom hjärtrytmen först läses av och hjärtstartaren enbart ger en stöt vid hjärtstopp, är det ingen risk att hjärtstartaren ger en stöt om hjärtat fortfarande slår.
 

Använda en hjärtstartare

Hjärtstartaren ska till stor del sköta sig själv och oftast guidar den dig igenom olika åtgärder som behöver göras vid ett hjärtstopp.

 • Starta hjärtstartaren så snart som möjligt
 • Fäst elektroderna på bröstkorgen
 • Beroende på analysen som hjärtstartaren kommer denna ge en av två rekommendationer: defibrillering eller hjärtlungräddning
  • Om analysen visar på kammarflimmer så kan strömstöt (defibrillering) ges. Detta följs av hjärtlungräddning i två minuter. Analysera därefter hjärtat med hjärtstartaren igen och upprepa tills personen visar tydliga livstecken.
  • Om analysen inte visar på kammarflimmer, så rekommenderas hjärtlungräddning. Fortsätt med detta till dess att personen antingen börjar andas normalt eller att ambulansen anländer och kan ta vid

Hur länge håller en hjärtstartare

En hjärtstartare behöver inte mycket underhåll, någon gång om året ska räcka. Beroende av modell varierar det hur ofta batterier och elektroder bör bytas ut, enligt tillverkarens rekommendationer.

Om hjärtstartare har använts i livräddningssyfte ska elektroder alltid bytas ut, batteriet kan eventuellt behöva bytas ut samtidigt.

Förutom service av hjärtstartaren ska man se över:

 • så att den är hel
 • status för batteri
 • att förpackningen av elektroder är obruten (samt bäst före datum)
 • att tillbehör finns kvar
 • skyltning är uppsatt samt att hjärtstartaren är registrerad i hjartstartarregistret.se

Kan man ha en hjärtstartare hemma

Hjärtstartare finns med fördel även i privata hem och kommer även beroende på modell med tydliga beskrivningar på flera språk för vägledning. Ett hjärtstopp kan inträffa när som helst och närheten till en hjärtstartare kan vara livsavgörande.
 
Support, försäkring och service ingår vid hyra av hjärtstartare från ViaMedici. Det ingår även utbildning i HLR öppen utbildning, något som verkligen bidrar till ökade chanser för överlevnad om en olycka skulle inträffa.
 
Läs mer om hjärtstartare och placering