Allt du behöver veta om hjärtstartare

Allt du behöver veta om hjärtstartare

På denna sida

 • Hjärtstartaren stoppar kaoset med elchock
 • Vilken service behöver en hjärtstartare
 • Var finns hjärtstartare i samhället
 • Kan man hyra hjärtstartare som privatperson
 • Vem får använda hjärtstartare
 • Utbildningar och hantering av hjärtstartare

Hjärtstartaren stoppar kaoset med elchock

Namnet defibrillator, även kallad hjärtstartare, kommer från ordet ”defibrillate” som betyder ”av-flimra”, vilket är just det som hjärtstartaren gör.
 
Med den elchock som hjärtstartaren ger är det möjligt att bryta det elektriska kaoset i hjärtat under ett hjärtstopp, vilket inte går att göra för hand.
 
Hjärtstartaren ger en betydligt högre chans till att få igång hjärtat om den används inom tre minuter, vilket gör att närheten till en defibrillator är väsentlig.

Vilken service behöver en hjärtstartare

Generellt sett så kräver inte en hjärtstartare särskilt mycket underhåll, byt batterier och elektroder enligt tillverkarens rekommendationer.
 
Har hjärtstartaren använts i livräddningssyfte ska du alltid byta ut elektroderna. De flesta hjärtstartarna har någon form av symbol som larmar för svagt batteri och övrig funktionalitet. Dock är det viktigt att det utses en ansvarig person när en hjärtstartare sätts upp, för att kontinuerligt se över om och när något behöver bytas ut.

Var finns hjärtstartare i samhället

www.hjartstartarregistret.se kan man hitta var publika hjärtstartare som registrerats finns i Sverige. Detta hjälper livräddare och larmcentralen vid ett hjärtstopp.
 
Alla hjärtstartare är dock inte registrerade, vilket är något som ViaMedici arbetar för att förändra. Detta i och med att det är kritiskt att hjärtlungräddning och defibrillering påbörjas inom några minuter efter att ett hjärtstopp inträffat.
Hjärtstartarregistret ger även omvänt en bild över var det saknas registrerade hjärtstartare i samhället.
 
Förutom att skapa en översikt över var hjärtstartare är placerade, finns det även en tjänst för att anmäla sig som livräddare. Om du är över 18 år och är utbildad i HLR, kan du ansluta dig till tjänsten SMS-livräddare och kan då bli meddelad vid ett misstänkt hjärtstopp i din närhet. Det kan handla om att hjälpa till med att hämta upp närmaste hjärtstartare eller påbörja hjärtlungräddning.
Läs mer här: www.smslivraddare.se

Kan man hyra hjärtstartare som privatperson

Både företag och privatpersoner kan hyra och köpa hjärtstartare. När du hyr en hjärtstartare hos ViaMedici får du även utbildning i HLR, försäkring, support och service under hela hyresperioden.
 
En hjärtstartare i hemmet ökar chanserna för överlevnad om någon plötsligt skulle drabbas av ett hjärtstopp i din närhet. 2 av 3 hjärtstopp sker faktiskt i hemmet och kan inträffa oavsett ålder och hälsa. I snitt tar det 17 minuter från det att 112 tar emot ett nödsamtal till dess att en ambulans hinner komma till olycksplatsen. Med en hjärtstartare till hands ökar chanserna för överlevnad markant.
 
Hjärtstartaren kan förvaras på flera olika sätt, beroende på om den ska placeras inom- eller utomhus. Det viktigaste är att den är tydligt utmärkt och lätt att komma åt, samt att den är registrerad i hjärtstartarregistret.
 
Läs mer om våra hjärtstartare

Vem får använda hjärtstartare

Vem som helst ska kunna använda en hjärtstartare, då de guidar användare genom processen steg för steg. Har man gått en HLR utbildning med hjärtstartare tidigare och fått chansen att öva så blir det såklart ännu lättare om olyckan skulle vara framme.
 
Vissa modeller erbjuder instruktioner på olika språk och kommer med bilder som beskriver hur man ska göra. Viktigt att komma ihåg är att det inte går att skada någon genom att ”göra fel” när man använder hjärtstartaren, då den inte ger en strömstöt till en person som inte behöver den. Dock kan ett felhanterande förlänga processen, vilket kan leda till att en strömstöt inte ges så snabbt som den skulle ha behövts.

Utbildningar och hantering av hjärtstartare

Även om alla ska kunna använda en hjärtstartare med hjälp av enkla steg och guidning från apparaten, hjälper en utbildning till att skapa trygghet om en olycklig situation inträffar. Flera av ViaMedicis utbildningar inkluderar träning med hjärtstartare, något som skapar självförtroende för användaren i ett olycksfall.
 

I utbildningarna ingår

 • Apparatgenomgång
 • Demonstration
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av en hjärtstartare
 • Praktisk träning

 

ViaMedici erbjuder utbildningar som inkluderar träning med hjärtstartare