Hjärtstartarregistret

header_hjartstartarregister
karta hjärtsäker zoon
karta hjärtsäker zoon

Hjärtstartarregistret visar vägen till närmaste hjärtstartare

I Sverige finns många hjärtstartare utplacerade men långt ifrån alla är registrerade i Hjärtstartarregistret. Problemet är att de sällan kommer till användning eftersom få vet var de finns när något händer eller också är de inte tillgängliga för alla.

 

Vid ett plötsligt hjärtstopp behövs en hjärtstartare användas snarast möjligt. Med hjälp av www.hjartstartarregistret.se karta kan du snabbt lokalisera var närmsta hjärtstartare befinner sig. Det är därför oerhört viktigt att alla hjärtstartare registreras i detta register så de blir synliga på kartan för livräddare och larmcentral, samt att uppgifter för plats och öppettider är korrekta. Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig som möjligt – allra helst utomhus för tillgänglighet dygnet runt.

 

Det är idag tyvärr väldigt få hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt. En placering av hjärtstartare utomhus i ett uppvärmt och larmat utomhusskåp gör dem tillgängliga för alla, dygnet runt. Bilden här intill illustrerar detta tydligt. Översta bilden visar hjärtstartare i Stockholm city som har begränsad tillgänglighet, dvs hjärtstartare som sitter inomhus i verksamheter med begränsade öppettider. Bilden under visar hjärtstartare som är tillgängliga alltid, dygnet runt.

Tid är liv!

Varje dag mister människor livet i plötsligt hjärtstopp och hela 71% av alla hjärtstopp sker i hemmet. Mediantiden för en ambulans att anlända är ca 13 minuter och om ingen behandling påbörjas minskar överlevnaden med 10% per minut. Utan hjärtstartare och rätt kunskap i närheten blir detta en nästintill omöjlig ekvation. Därför bör alla ta reda på var de har närmsta hjärtstartare.

Totalt i Sverige drabbas ca 6000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år, endast 600 överlever. Om vi lär oss HLR, placerar ut fler hjärtstartare samt förbättrar dess tillgänglighet skulle vi kunna rädda långt fler än idag. Hjärtuppropet är ett upprop som driver just dessa frågor och arbetar för en förändring. Läs mer om detta på www.hjartuppropet.se