HLR med hjärtstartare och första hjälpen

Varför är det viktigt att kunna HLR?

Vid ett hjärtstopp är tiden en avgörande faktor för överlevnaden. Redan efter några få minuter tar hjärnan skada av syrebrist. Vi vet också att mediantiden för en ambulans att nå fram, från larm till räddning, är 13 minuter, vilket är en ekvation som inte går ihop. Det är alltså helt nödvändigt med omedelbar hjärt-lungräddning för att en person med hjärtstopp ska överleva.

Med hjälp av HLR, hjärt-lungräddning, kan en person med hjärtstopp syresättas fram tills att defibrillering med en hjärtstartare kan återställa hjärtats rytm.

Därför är det viktigt att kunna HLR samt att en hjärtstartare finns till hands. Störst chans till överlevnad är om hjärt-lungräddning sker inom 180 sekunder.

 

Om utbildningen

HLR och första hjälpen – hur mycket behöver jag kunna?

I vårt yrke inom ambulans- och räddningstjänst möter vi dagligen människor i svåra situationer. De flesta människor har en vilja att hjälpa men är osäkra och rädda för att göra fel.

ViaMedicis utbildningar har som mål att lära ut enkla åtgärder, med en enkel struktur som alla kan komma ihåg även i en stressig situation. Vi fokuserar på vad som är gemensamt för och viktigt i en akut situation, och vad som kan bli till fördel för den drabbade. Vi ger alla tillräcklig kunskap för att kunna agera lugnt och strukturerat vid akut sjukdom och olycksfall.

Vi går igenom larmrutiner, andningshinder/luftvägsstopp och de vanligaste orsakerna till hjärtstopp. Under teorin pratar vi om hur vi upptäcker att en person har hjärtstopp och deltagarna får lära sig hur en hjärtstartare fungerar, samt träna HLR med livräddningsdocka och övningshjärtstartare.

Vi har möjlighet att utföra utbildningar över hela landet.

 

Detta ingår i HLR och första hjälpen

Utbildningen innehåller 3 timmars teori och praktik.

  • Larmrutiner
  • Fria luftvägar och andningshinder
  • Konstaterande av hjärtstopp
  • HLR med hjärtstartare
  • Sjukdom och olycksfall
  • Strukturerat omhändertagande

 

Våga använda en hjärtstartare!

En hjärtstartare är konstruerad på sådant sätt att den bara fungerar om det behövs. Har personen en fungerande hjärtrytm kommer hjärtstartaren inte att avge någon elstöt. En hjärtstartare är dessutom helt självinstruerande och kommer att berätta för dig i både bild och tal vad du ska göra. Det enda du behöver göra med en hjärtstartare är att starta den.

Det finns dock fortfarande en stor rädsla för hjärtstartare, vissa tror att det är svårt, farligt, och att man kan göra fel. Därför vill vi uppmana alla som ställs inför en situation där någon får hjärtstopp, att använda den hjärtstartare som förhoppningsvis finns till hands – man kan INTE göra fel och man kan INTE skada någon. Kom ihåg att den största skadan sker om du inte gör något alls!

Ett tips är att ladda ner appen Rädda Hjärtat.. I den finns både bra handledning och karta som visar var närmaste hjärtstartare finns tillgänglig.

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Uppgifter markerade med * är obligatoriska!