HLR-utbildning med hjärtstartare

Varför är det viktigt att kunna HLR?

Vid ett hjärtstopp är tiden en avgörande faktor för överlevnaden. Redan efter några få minuter tar hjärnan skada av syrebrist. Vi vet också att mediantiden för en ambulans att nå fram, från larm till räddning, är 13 minuter, vilket är en ekvation som inte går ihop. Det är alltså helt nödvändigt med omedelbar hjärt-lungräddning för att en person med hjärtstopp ska överleva.

Med hjälp av HLR, hjärt-lungräddning, kan en person med hjärtstopp syresättas fram tills att defibrillering med en hjärtstartare kan återställa hjärtats rytm.

Därför är det viktigt att kunna HLR samt att en hjärtstartare finns till hands. Störst chans till överlevnad är om hjärt-lungräddning sker inom 180 sekunder.

 

Om utbildningen

Denna utbildning lämpar sig väl när arbetsplatsen införskaffat hjärtstartare, och du vill att så många som möjligt ska kunna använda den vid ett plötsligt hjärtstopp. Tidsåtgången på 1,5 timme ger minimalt med avbrott från ordinarie verksamhet.

Vi går igenom larmrutiner, andningshinder/luftvägsstopp och de vanligaste orsakerna till hjärtstopp. Under teorin pratar vi om hur vi upptäcker att en person har hjärtstopp och deltagarna får lära sig hur en hjärtstartare fungerar, samt träna HLR med livräddningsdocka och övningshjärtstartare.

Vår HLR-utbildning med hjärtstartare lämpar sig för alla, vare sig man har hjärtstartare på arbetsplatsen eller ej. Alla bör vi veta hur man ska agera vid hjärtstopp.

Vi har möjlighet att utföra utbildningar över hela landet.

 

Detta ingår i HLR-utbildning med hjärtstartare

Utbildningen innehåller 45 minuter teori och 45 minuter praktik

  • Larmrutiner
  • Andningshinder/luftvägsstopp
  • Konstaterande av hjärtstopp
  • HLR, hjärt-lungräddning, med hjärtstartare

Finns önskemål om utbildning för större grupper går detta bra – då utökar vi med fler instruktörer. Vi kan utföra utbildningar över hela landet.

 

Våga använda en hjärtstartare!

En hjärtstartare är konstruerad på sådant sätt att den bara fungerar om det behövs. Har personen en fungerande hjärtrytm kommer hjärtstartaren inte att avge någon elstöt. En hjärtstartare är dessutom helt självinstruerande och kommer att berätta för dig i både bild och tal vad du ska göra. Det enda du behöver göra med en hjärtstartare är att starta den.

Det finns dock fortfarande en stor rädsla för hjärtstartare: vissa tror att det är svårt, farligt och att man kan göra fel. Därför vill vi uppmana alla som ställs inför en situation där någon får hjärtstopp att använda den hjärtstartare som förhoppningsvis finns till hands – man kan INTE göra fel och man kan INTE skada någon. Kom ihåg att den största skadan sker om du inte gör något alls!

Ett tips är att ladda ner appen Rädda Hjärtat. I den finns både bra handledning och karta som visar var närmaste hjärtstartare finns tillgänglig.

 

Kontakta mig!

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Uppgifter markerade med * är obligatoriska!