Köpa hjärtstartare till bostadsrättsförening

Köpa hjärtstartare till bostadsrättsförening

På denna sida

  • Köpa eller hyra hjärtstartare till brf
  • Vem får använda en hjärtstartare?
  • Komplettera med utbildning i HLR med hjärtstartare
  • Vilken hjärtstartare ska man köpa

Många hjärtstopp sker på hemmaplan, ofta långt ifrån närmaste hjärtstartare. Vid ett plötsligt hjärtstopp är påbörjandet av behandling kritisk för att öka chansen till överlevnad för den drabbade – optimalt är om hjärtstartare kan användas inom 3 minuter.
 
I och med att man vill påbörja behandling så snart som möjligt är närheten till hjärtstartaren central och här blir även placeringen av apparaten en viktig fråga. Hjärtstartare går att placera både inom- och utomhus men allra bäst är om den sätts upp just utomhus. Detta för att göra den tillgänglig för alla under hela dygnet.

Köpa eller hyra hjärtstartare till brf

Har ni en hjärtstartare tillgänglig i er bostadsrättsförening eller samfällighet? Om inte är det en bra idé att undersöka möjligheterna till att skaffa en hjärtstartare tillsammans i föreningen, som ni sätter upp så att alla kommer åt den när som helst.
 
Genom att köpa en hjärtstartare till er förening ser ni till så att alla boende kan känna sig trygga vid ett olycksfall. Alla boende i föreningen bör informeras om var denna sitter och markeras tydligt, så att det går fort att rycka in vid behov.
Hyr eller köp en hjärtstartare, båda alternativen är bra. Det viktigaste är att det finns en hjärtstartare tillgänglig i er närhet. Vi behöver få ut fler hjärtstartare i samhället för att kunna rädda fler liv.
 
Köper ni en hjärtstartare, se till så att det finns en person som ansvarar för att hjärtstartaren underhålls och komponenter byts ut regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. Även om en hjärtstartare inte behöver service hela tiden så ska man inte glömma bort den service som faktiskt krävs. Efter att en hjärtstartare använts ska elektroder alltid bytas och för en del modeller bör även batteriet bytas ut.
 
Fördelen med att hyra en hjärtstartare är att man kan känna sig trygg med att få tillgång till service, support och påminnelser för att byta ut delar av apparaten. En del hyrespaket har heller ingen bindningstid vilket är fördelaktigt för många som överväger att hyra. Förvaringslösningen för hjärtstartaren är en ytterligare aspekt att se över, då denna i flera fall ingår i hyrespaketet.
 
Läs mer om fördelarna med att hyra en hjärtstartare

Vem får använda en hjärtstartare

Alla kan använda en hjärtstartare med hjälp av guidning från apparaten. Hjärtstartaren leder användaren genom förloppet och analyserar hjärtrytmen hos den drabbade. En strömstöt utdelas inte om det inte finns behov, så det ska inte vara möjligt att göra fel.
Dock rekommenderar vi att man går en utbildning i HLR med hjärtstartare för att få chans att träna innan en olycka inträffar.

Komplettera med utbildning i HLR med hjärtstartare

Även om vem som helst ska kunna använda en hjärtstartare rekommenderar vi alla att gå regelbundna utbildningar i HLR med hjärtstartare. Med hjälp av utbildning ökar självförtroendet vilket minskar tiden det tar att agera om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp.
 
Läs mer om vår utbildning i HLR med hjärtstartare

Vilken hjärtstartare ska man köpa

ViaMedici erbjuder hjärtstartare Samaritan PAD från Stryker med 8 års garantitid. Stryker är en av världens största tillverkare av hjärtstartare där kvalitet och pålitlighet står i fokus. Hjärtstartarna kan vara hel- eller halvautomatiska, framtagna för offentligt och privat bruk.
 
Kontakta oss så hjälper vi när ni ska köpa hjärtstartare till er bostadsrättsförening!

Läs mer om att köpa hjärtstartare