Hjärtstartare LIFEPAK CR2

LIFEPAK CR2 Den moderna hjärtstartare Den innovativa, lättanvända och kompletta hjärtstartaren LIFEPAK CR2 är framtagen för att vara pålitlig och enkel att använda. Det är den enda defibrillatorn som under pågående hjärt-lungräddning kan analysera hjärtrytmen.   LIFEPAK CR2 har en enkel och tydlig grafik så att även lekmän lätt kan använda hjärtstartaren.   Hyr hjärtstartare Köp hjärtstartare

Hjärtstartare Samaritan PAD 500P

Hjärtstartare Samaritan PAD 500P Hjärtstartaren Samaritan PAD 500P innehåller den senaste tekniken på marknaden med ett HLR-stöd som ger användaren en unik och avsevärt bättre användarvänlighet än många andra hjärtstartare på marknaden. Med en unik patenterad teknik kommer hjärtstartaren ge instruktioner under pågående hjärt- lungräddning som ökar överlevnaden.   Hyr hjärtstartare Köp hjärtstartare

Hjärtstartare Samaritan PAD 350P

Hjärtstartare Samaritan PAD 350P Hjärtstartaren Samaritan 350P är en halvautomatisk lättanvänd hjärtstartare speciellt framtagen för offentligt bruk. Med tydliga instruktioner guidar den användaren genom hela händelseförloppet för enkel och korrekt användning. Det går inte att göra fel!   Hyr hjärtstartare Köp hjärtstartare

Hjärtstartare Samaritan Pad 360P

Hjärtstartare Samaritan PAD 360P Hjärtstartaren Samaritan 360P är en lättanvänd helautomatisk hjärtstartare speciellt framtagen för offentligt bruk. Med tydliga instruktioner guidar den användaren genom hela händelseförloppet för enkel och korrekt användning. Det går inte att göra fel!   Hyr hjärtstartare Köp hjärtstartare