Registrering

Följande registreringsformulär utgör fabriksgaranti för er hjärtstartare. Registreringsformuläret ska fyllas i och skickas till ViaMedici senast en månad efter hjärtstartaren tagits i bruk. Enligt lag för medicinskteknisk utrustning skall det finnas en spårbarhet till varje hjärtstartare vilket även detta registreringsformulär utgör underlag för.

 
Köpare
 
Hjärtstartarens placering