Chat with us, powered by LiveChat
Heta Arbeten® – certifiering

Heta Arbeten® – certifiering

  • Svetsning
  • Skärning
  • Lödning
  • Varmluftspistol
  • Sliprondell

Boka nu

 

Tidsåtgång: ca 6,5 timmar

Under en innehållsrik dag certifierar vi era anställda i Heta arbeten® så att de kan vidta förebyggande arbete så att brand eller annan skada minimeras.

Alla som utför arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning måste enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter inneha giltigt certifikat på Heta Arbeten®.

Alla deltagare får behörighet och certifiering i Heta Arbeten® som har en giltighetstid på 5 år.

Boka Heta Arbeten® – certifiering