Chat with us, powered by LiveChat
Online HLR-utbildning

Online-utbildning HLR med hjärtstartare

Utbildningen sker online och leds av instruktör via Zoom

 • Larmrutiner
 • Fria luftvägar/andningshinder
 • Konstaterande av hjärtstopp
 • HLR med hjärtstartare

Boka nu

 

Tidsåtgång: 2 timmar
Pris: 6 900:- exkl. moms. Tillkommer kostnad för mini-Anne dockor + frakt.
Upp till 8 deltagare
Både teori och praktik

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning för vuxna och hur man använder en hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. Ni lär er också att behandla en person med luftvägsstopp.

Utbildningen genomförs helt online för att ge möjlighet till utbildning oavsett om deltagarna befinner sig i hemmet eller på arbetsplatsen. Utbildningen är helt instruktörsledd och var och en deltar via sin uppkopplade enhet i realtid. Instruktören leder utbildningen och ger kontinuerlig feedback och svar på frågor som uppkommer.

Online-utbildningen i HLR innehåller

HLR – Hjärt-lungräddning

 

 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg och kontrollera andning
 • Larma på rätt sätt
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Praktisk träning
 • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

Hjärtstartare

 

 • Information
 • Apparatgenomgång
 • Demonstration
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
 • Praktisk träning

Luftvägsstopp

 

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Förberedelser

Inbjudan med instruktioner skickas separat till varje deltagare i god tid innan utbildningen.

Material

Varje deltagare ska ha tillgång till en egen HLR-docka. HLR-dockor skickas enligt separat överenskommelse med beställaren.

Instruktörer

Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i HLR med erfarenhet från räddningstjänst och akutsjukvård.

Plats

Online i mötesprogrammet Zoom.

Datum

Enligt överenskommelse.

ViaMedici värnar om kvalitet i utbildningen. Vi följer Svenska HLR-rådets utbildningsprogram som bygger på vetenskapligt underlag och internationellt framtagna riktlinjer.

Boka online-utbildning HLR med hjärtstartare