Visste du att HLR på vuxna och på barn utförs nästan likadant!

2016-07-07 14:00

Är det stor skillnad på att utföra HLR på ett barn jämfört med på en vuxen? Riktlinjerna skiljer sig väldigt lite åt. Det är egentligen bara på de allra minsta barnen som vi gör lite annorlunda. Vi brukar dela upp barn i två grupper: 0-1 år och från 1 år upp till puberteten. När vi utför hjärtkompressioner, oavsett om det är på vuxna eller på barn, så gäller samma handplacering och samma hastighet. Handplacering mitt på bröstet och komprimering i en takt av 100-120 per minut. Om vi har en mindre kropp än en vuxens, så använder vi mindre kraft för att nå kompressionsdjupet ca 4 cm för en 0-1 åring och ca 5 cm på ett barn från 1 år och upp till puberteten. På de allra minsta använder vi kanske två fingrar eller en hand istället för två som på vuxna. Mindre kropp = mindre kraft. Det är viktigt att göra så gott man kan och generellt inte trycka lika hårt som på en vuxen. Att definiera vad som är 4, 5 eller 6 cm är svårt och det viktigaste är ändå att våga gör något.

Om vi påträffar ett livlöst litet barn utan andning startar vi med att böja huvudet bakåt (inte fullt lika långt bak som på vuxna) och börjar med 5 inblåsningar, ca 1 sekund per inblåsning, i tät följd. Inblåsningarna är mindre än för vuxna och snegla så att ni ser att bröstkorgen höjer sig. Om inte det lilla barnet reagerar efter dessa 5 inblåsningar övergår vi till ”vanlig” HLR, dvs. 30 kompressioner mitt på bröstet i en takt av 100-120 per minut med ett kompressionsdjup som inte är lika mycket som på en vuxen följt av 2 inblåsningar.

Upptäcker ni att det inte går att ge andningshjälp till ett barn är det stor sannolikhet att barnet har ett främmande föremål i luftstrupen. Då måste vi snabbt försöka få bort det med ryggdunk och buktryck för barn.

 

Björn Jadeland
Ambulanssjuksköterska och grundare av ViaMedici