HLR med hjärtstartare

HLR med hjärtstartare

De flesta av oss har genomgått en utbildning i hjärt- och lungräddning även om det kanske var ett bra tag sedan.

Hur många gånger var det nu som man skulle trycka på bröstkorgen och hur fort?

Skulle man göra mun mot mun-metoden och tänk om jag inte vill? Det forskas mycket inom området och riktlinjer ändras.

ViaMedici HLR med hjärtstartare

Kursinnehåll

HLR utbildning

 • Kontrollera livstecken
 • Skapa fri luftväg och kontrollera andning
 • Larmkedjan
 • Hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp
 • Stabilt sidoläge

Luftvägsstopp

 • Identifiera och behandla ett luftvägsstopp

Hjärtstartare

 • Apparatgenomgång
 • Demonstration
 • Säkerhetsaspekter
 • Användning av en hjärtstartare
 • Praktisk träning

Boka HLR- och hjärtstartarutbildning


Tidsåtgång

Ca 1-1,5 timmar

Priser exkl. moms

Max antal deltagare enligt FHS rekommendationer
Upp till 12 deltagare: 7 900:-
Två grupper samma dag: 13 800:-

Alla priser är exkl. moms. Resekostnader tillkommer samt 49:- per person för förbrukningsmaterial. Vid utbildning efter 17:00 tillkommer en avgift på 1 000:-

hlr utbildning

Vi på ViaMedici har alltid haft utgångspunkt att det är bättre att många kan lite än få kan mycket. Denna utbildning vänder sig till hela arbetsplatsen och vår förhoppning är att ni väljer att alla får genomgå denna utbildning. Den tar minimalt med tid och produktionsbortfallet är litet. 2,5 timme av er tid men en kunskap som alla får nytta av då de flesta hjärtstopp sker i hemmets lugna vrå.

Alla våra utbildningar

HLR

Online-utbildning HLR med hjärtstartare

HLR med hjärtstartare

HLR, hjärtstartare & första hjälpen

HLR & olycksfall BARN

Instruktörs – utbildning

Brandskydd

Grund-läggande brandskydd

Brandskydd & HLR med hjärtstartare

Praktiskt släckarbete

Heta Arbeten® – certifiering