Anläggningsskötare Brandlarm

Tidsåtgång: 3h
Ort: På plats i Malmö eller på distans

Utbildningen Anläggningsskötare Brandlarm riktar sig till dig som ansvarar för automatiska brandlarm.
 
Denna utbildning är ett samarbete med systerföretaget Eldupphör och utförs i deras regi.
Ingen förkunskap krävs.
 
Du tilldelas ett personligt intyg efter utbildningens slut.

Anläggningsskötare Brandlarm - Eldupphör_600x400

Kursinnehåll

 • Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 • Genomgång av SBF 110:8 Regler för brandlarm
 • Boverkets byggregler (BBR)
 • Lokala regler
 • Planering och installation
 • Användning och skötsel

Utbildningen erbjuds på plats i Malmö eller på distans.
Kontakta oss för mer information.

Pris

 • Per deltagare
  2 699:-

Alla priser är exkl. moms. I priset ingår intyg och utbildningsmaterial. 
Utbildningen utförs i Eldupphörs regi.
 

Av- och ombokningsregler

 • Fram till fyra veckor innan utbildningsstart kostar det ingenting att av/omboka
 • 35 % av kursavgiften debiteras vid senare av/ombokning fram till två veckor före start
 • 100 % av kursavgiften debiteras vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart
 • Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns
brandutbildning

Kunskap kan minska antal fellarm

Minst två utbildade anläggningsskötare ska finnas utsedda per byggnad enligt försäkringsbolagens krav.
Kunskap kring hur brandlarmet fungerar kan hjälpa till att minska antalet onödiga larm.
 
Som ansvarig anläggningsskötare ska du ha kunskap kring automatiska brandlarms funktion, skötsel och underhåll, samt känna till lagar, regler och risker.

Utbildningsmål för anläggningsskötare brandlarm

Under utbildningen får du kunskap kring:

 • Aktuella regelverk för brand- och utrymningslarm
 • Ansvara för skötsel och underhåll
 • Hantera brandlarm och fellarm
 • Minimera antal fellarm genom systematiskt tillvägagångssätt
 • Genomföra månads- och kvartalsprov av automatiska brandlarm

Boka utbildning i Anläggningsskötare Brandlarm