Säkra lyft E-learning

Tidsåtgång: 2h
Ort: På distans

Utbildningen Säkra Lyft riktar sig till dig som ska lasta och koppla gods och/eller är kranförare.
Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta förebyggande mot olyckor i arbetet.
 
Du tilldelas ett certifikat efter utbildningens slut som är giltigt i 3 år. Vi registrerar kompetenser i ID06.
Denna utbildning är ett samarbete med systerföretaget Eldupphör och utförs i deras regi.

Säkra lyft E-learning - Eldupphör_600x400

Kursinnehåll

 • Grunderna i säkra lyft
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling 2006:6
 • Riskbedömning vid planering och utförande av lyft
 • Vanliga orsaker till att olyckor inträffar
 • Aktuell statistik för arbetsolyckor och dödsfall på arbetsplatsen
 • Hur arbetsolyckor kan förebyggas
 • De vanligaste lyftanordningarna
 • Exempel på olika lyft
 • Val av lyftanordning och utrustning
 • Kontroll av utrustning
 • Signalering

Utbildningen erbjuds online via vår e-Learning-plattform med möjlighet att pausa när du vill. Du återgår alltid till samma ställe du slutade på.
Kontakta oss för mer information.

Pris

 • Per deltagare
  1 500:-

Alla priser är exkl. moms. Certifikat för säkra lyft giltigt i tre år samt support ingår i priset. Vi registrerar kompetenser i ID06.
Utbildningen utförs i Eldupphörs regi.

E-learning - Eldupphör_600x400

Utbildning i din takt

I och med att utbildningen erbjuds online, kan du genomföra den när som helst, var som helst.
 
Ditt konto är aktivt i ett år eller enligt överenskommelse, så du kan genomföra utbildningen när som helst under denna period.
För närvarande erbjuds denna utbildning på svenska och polska.
 
Kostnadsfri support ingår!

Boka utbildning i Säkra lyft E-learning