Brandfarliga arbeten

Tidsåtgång: 8h
Ort: På plats i Malmö eller på distans

Utbildningen Brandfarliga arbeten riktar sig både till dig som har ett yrke där det förekommer brandrisk, till exempel lödning och svetsning, samt till dig som är utövare, brandvakt eller tillståndsansvarig.
 
Denna utbildning är ett samarbete med systerföretaget Eldupphör och utförs i deras regi.
Utbildningen utgår från SVEBRA och är godkänd enligt försäkringsbolagens krav och kräver inga förkunskaper.

Brandfarliga-arbeten-Heta-arbeten-Eldupphör_600x400

Kursinnehåll

 • Riskhantering
 • Brandkunskap
 • Praktisk släckning (genomförs ej vid distansutbildning)
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Organisation och säkerhetsregler
 • Grupparbete
 • Kunskapsprov

Utbildningen erbjuds på plats i Malmö eller på distans.
Kontakta oss för mer information.

Pris

 • Per deltagare
  2 695:-

Alla priser är exkl. moms. I priset ingår certifikat som är giltigt i 5 år, ID06 och utbildningsmaterial.
Utbildningen utförs i Eldupphörs regi.
 

Av- och ombokningsregler

 • Fram till fyra veckor innan utbildningsstart kostar det ingenting att av/omboka
 • 35 % av kursavgiften debiteras vid senare av/ombokning fram till två veckor före start
 • 100 % av kursavgiften debiteras vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart
 • Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns
brandutbildning

Anpassad för branschen

Sveriges Byggindustrier och SVEBRA har tillsammans tagit fram utbildningen Brandfarliga Arbeten och sett till så att den är mer anpassad för branschen än tidigare. För att få utbildningen anpassad efter olika arbetssituationer har flera branscher deltagit i utformandet.
 
Genom att utgå från de faktiska behov som finns inom dessa yrken erbjuds du kunskap kring att förhindra olyckor samt identifiera risker på arbetsplatsen.
 
Vi certifierar även i Heta arbeten enligt SVEBRA och försäkringsbolagen godkänner båda dessa utbildningar.

Certifikat för brandfarliga arbeten

För arbeten där det finns risk för gnistbildning eller där det alstras värme, krävs ett giltigt certifikat.
 
Under slutet av 1980-talet beslutade brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen att införa krav på certifikat, då kostnaderna för bränder ökat. Olyckor inom brandfarliga arbeten kostar i värsta fall någon livet och kostnaderna för företag och samhälle kan bli omfattande.
 
Certifikatet måste förnyas vart femte år och innehas av alla som arbetar med brandfarliga arbeten, tillståndsansvariga samt brandvakter. Med hjälp av den kunskap som certifieringen medför underlättar vi för personer inom dessa yrken att fatta rätt beslut i arbetslivet.

OBS! Nya regler från 1:a maj 2022

Vid bokning av Distanskurs införs åter krav från och med den 1:a maj, på att praktik utförs tidigast 6 månader innan eller senast 6 månader efter utbildningstillfället hos arrangören.
 
Certifikat utfärdas efter att både teori och praktik har slutförts med godkänt resultat.
 
Praktik bokas enklast via utbildning@sakrautbildningar.se – praktiken utförs i Malmö.

Boka utbildning i Brandfarliga Arbeten