Chat with us, powered by LiveChat

Låt hjärtat vara med!

Låt hjärtat vara med när ni bestämmer er för att köpa hjärtstartare och utbildning!
ViaMedici är företaget med ambulanssjuksköterskor, läkare och brandmän som alla valt vår arbetsplats med hjärtat. Vi vill dela med oss av vår kunskap och ge Er möjligheten att rädda liv med hjälp av våra hjärtstartare och utbildningar i HLR (hjärt-lungräddning) och första hjälpen.

Hjärtstartare i olika miljöer

Våra hjärtstartare är speciellt framtagna och anpassade för lekmän med största fokus på användarvänlighet. Vi erbjuder hjärtstartare och lösningar anpassade efter vilken miljö som hjärtstartaren ska placeras i.

VÅRA PRODUKTER

HeartSine Technologies tillverkade världens första hjärtstartare redan på 60-talet och har sedan dess varit marknadsledande. De tre modellerna av Samaritan PAD tillhör den mest moderna teknologin för hjärtstartare på marknaden.

Våra utbildningar

Vi vet att kunskap måste repeteras och att många företag och föreningar saknar kontinuerlig utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare och förstahjälpen. ViaMedicis utbildningsinstruktörer är vana vid verklighetsanpassade utbildningar och har möjlighet att förändra både innehåll, utbildningsform och tidsåtgång utifrån era förutsättningar och önskemål. HLR med hjärtstartare ingår i samtliga av våra utbildningar. Vi kan erbjuda utbildningar i hela landet.

Hjärtstopp

Fakta

  • 70-80 % av alla hjärtstopp beror på hjärtinfarkt.
  • Varje år inträffar 5000 fall av plötsligt hjärtstopp där ambulans påbörjar återupplivning  – ca 500 överlever.
  • Om ingen behandling eller hjärtstartare används minskar överlevnaden med 10 % per minut.
  • Varje dag avlider i genomsnitt 27 personer av hjärtstopp i Sverige utanför sjukhus.
  • Mediantiden för en ambulans att komma till platsen är 13 minuter. Källa: Hjärtstoppsregistret
Per Juhlin

Hjärtläkarens ord

”En stor del av alla de personer som dör på grund av hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. För de personer med akut hjärtsjukdom som kommer levande till sjukhus finns avancerade vårdresurser och en enorm kunskap om och erfarenhet av hur man reducerar risken att dö. Nästan alla personer som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett plötsligt elektriskt kaos i hjärtat, kammarflimmer, vilket orsakar hjärtstopp. Om adekvat utrustning och personal fanns på plats, skulle sannolikt långt över 50 % kunna räddas till livet. Varje minut som går innan hjälp anländer minskar dock chanserna för överlevnad. Redan efter några få minuter börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som blir följden av hjärtstoppet. Efter cirka 15 minuter är döden nästan oundviklig oberoende av vilka räddningsinsatser som sätts in. Den viktigaste behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en så kallad defibrillator.”

 

Dr. Per Juhlin, hjärtläkare i samarbete med ViaMedici

Vi skänker liv

Vi skänker liv

Inom ramen för ViaMedicis Hjärta till Hjärta-program kan överlevare och livräddare, som varit inblandade i en hjärtstoppsincident där en Samaritan® PAD använts, medverka till att ännu fler liv räddas genom att få donera en hjärtstartare till valfri ideell organisation eller förening.

Det senaste från ViaMedici

Bloggen

Vad är hjärtflimmer? Är det farligt?

I det friska hjärtat arbetar de fyra olika delarna välsynkroniserat cirka en gång per sekund. Det styrs med ett inbyggt elektriskt signalsystem. Det kan hända att det blir fel på detta system och att det uppstår ett elektriskt kaos i en del av hjärtat. Denna del slutar då att pumpa blod. Detta kallas för ett…

Läs mer i bloggen!
 

ViaMedicis återförsäljare

ViaMedici finns i Skåne men har återförsäljare i hela landet.

Hitta din återförsäljare

Om oss - Team ViaMedici

ViaMedici startades 2006 av ambulanssjuksköterskor som en dag fick nog. Nog av att inte hinna fram i tid, nog av att vara de som fick berätta för anhöriga att ”Tyvärr, vi kom försent, det fanns inget mer vi kunde göra”.

Vi har idag placerat ut mer än 8000 hjärtstartare och utbildat tusentals människor till att göra vårt arbete i väntan på ambulansen. På så sätt kan vem som helst vara den som blir den avgörande faktorn i att rädda ett liv. Vi kan inte rädda alla människor men vi kan rädda många fler än vad vi gör idag, bara vi hjälps åt och tar ansvar för varandra.

Vår vision är att det ska finnas en hjärtstartare till hands var man än befinner sig. Då skulle vi tillsamman kunna rädda fler av de 10 000 människor som årligen avlider av plötsligt hjärtstopp i Sverige.

HLF_hjarta_2018_webb