Lift och Fallskydd

Tidsåtgång: 8h
Ort: På plats i Malmö

Utbildningen Lift + Fallskydd riktar sig till dig som:

 • planerar arbete med mobila arbetsplattformar eller ska använda lift och
 • arbetar på höga höjder eller ansvarar för personal på höga höjder

Utbildningen utgår från Liftläroplanen (LLP) och Liftutbildningsrådets (LUR) riktlinjer. 
Denna utbildning är ett samarbete med systerföretaget Eldupphör och utförs i deras regi.
Ingen förkunskap krävs.

Lift och fallskydd - Eldupphör_600x400

Kursinnehåll Lift

 • Kursorientering
 • Lagar och arbetarskydd
 • Olika arbetsplattformar
 • Mobilplattformens konstruktion
 • Skötsel och daglig tillsyn
 • Säkert arbetssätt
 • Praktiska övningar
 • Kunskapsprov

Kursinnehåll Fallskydd

 • Grunderna i fallskydd
 • Statistik
 • Lagar och normer
 • Val av fallskydd
 • Fallskyddssystem
 • Fästpunkter
 • Om olyckan är framme
 • Praktiska övningar
 • Kunskapsprov

Utbildningen erbjuds på plats i Malmö.
Kontakta oss för mer information.

Pris

 • Per deltagare
  4 150:-

Alla priser är exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, certifikat för Lift med behörigheterna A1, A3, B1 och B3 som är giltigt i 5 år samt certifikat för fallskydd som är giltigt i 3 år.
 
Vid utbildning i våra lokaler ingår även enklare frukost och lunch.
Utbildningen utförs i Eldupphörs regi.

 

Av- och ombokningsregler

 • Fram till fyra veckor innan utbildningsstart kostar det ingenting att av/omboka
 • 35 % av kursavgiften debiteras vid senare av/ombokning fram till två veckor före start
 • 100 % av kursavgiften debiteras vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart
 • Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns
hlr utbildning

Säkerheten går först

Vi är auktoriserade utbildare vid Liftutbildningsrådet (LUR) och utbildningen utgår från deras samt Liftläroplanens (LLP) riktlinjer.
 
Utbildning av arbete med lift och fallskydd bidrar till att minska riskerna och antalet olyckor. Genom strukturerade rutiner, praktisk och teoretisk kunskap främjas en säkrare arbetsmiljö.
 
Arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att informera arbetstagaren om risker på arbetsplatsen och ansvarar för att utbildning och utrustning finns på plats för att säkert kunna genomföra arbetet.

Boka utbildning i Lift + Fallskydd