Liftutbildning

Tidsåtgång: 5,5h
Ort: På plats i Malmö

Liftutbildningen riktar sig till dig som planerar arbete med mobila arbetsplattformar eller ska använda lift.
 
Utbildningen utgår från Liftläroplanen (LLP) och Liftutbildningsrådets (LUR) riktlinjer.
Du tilldelas ett certifikat efter utbildningens slut för behörigheterna A1, A3, B1 och B3 som är giltigt i 5 år.
 
Denna utbildning är ett samarbete med systerföretaget Eldupphör och utförs i deras regi.
Ingen förkunskap krävs.

Liftutbildning - Eldupphör_600x400

Kursinnehåll

 • Kursorientering
 • Säkert arbetssätt
 • Lagar och arbetarskydd
 • Olika arbetsplattformar
 • Mobilplattformens konstruktion
 • Skötsel och daglig tillsyn
 • Praktiska övningar
 • Kunskapsprov

Utbildningen erbjuds på plats i Malmö.
Kontakta oss för mer information.

Pris

 • Per deltagare
  2 200:-

Alla priser är exkl. moms. I priset ingår certifikat giltigt i 5 år för behörigheterna A1, A3, B1 och B3 samt kursmaterial.
Utbildningen utförs i Eldupphörs regi.
 

Av- och ombokningsregler

 • Fram till fyra veckor innan utbildningsstart kostar det ingenting att av/omboka
 • 35 % av kursavgiften debiteras vid senare av/ombokning fram till två veckor före start
 • 100 % av kursavgiften debiteras vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart
 • Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns
hlr utbildning

Auktoriserade utbildare

Genom utbildning av arbete med lift kan vi både se till att minska riskerna och antalet olyckor.
 
Den som använder eller planerar för användandet av lift bör inneha både praktisk och teoretisk kunskap för att säkerställa säker hantering.
 
Vi är auktoriserade utbildare vid Liftutbildningsrådet (LUR) och utbildningen utgår från deras samt Liftläroplanens (LLP) riktlinjer.

Boka Liftutbildning