Heta arbeten

Tidsåtgång: 8h
Ort: På plats i Malmö eller på distans

Utbildningen Heta arbeten riktar sig både till dig som har ett yrke där det förekommer brandrisk, till exempel lödning och svetsning, samt till dig som är brandvakt eller tillståndsansvarig.
 
Brandskyddsföreningen har tillsammans med sina utbildningsexperter framtagit utbildningen Heta arbeten och sett till att den uppfyller försäkringsbolagens krav.
 
Denna utbildning är ett samarbete med systerföretaget Eldupphör och utförs i deras regi.
Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Heta-arbeten-Eldupphör_600x400

Kursinnehåll

 • Introduktion
 • Förebyggande brandskydd
 • Riskbedömning
 • Att larma vid brand
 • Brandkunskap
 • Säker gashantering
 • Tätskiktsarbete
 • Släckredskap teori och praktik
 • Organisation och ansvar
 • Tillståndslistan
 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Sammanfattning och certifiering

Utbildningen erbjuds på plats i Malmö eller på distans.
Kontakta oss för mer information.

Pris

 • Per deltagare
  3 200:-

Alla priser är exkl. moms. I priset ingår certifikat som är giltigt i 5 år, ID06 och utbildningsmaterial.
Utbildningen utförs i Eldupphörs regi.
 

Av- och ombokningsregler

 • Fram till fyra veckor innan utbildningsstart kostar det ingenting att av/omboka
 • 35 % av kursavgiften debiteras vid senare av/ombokning fram till två veckor före start
 • 100 % av kursavgiften debiteras vid av/ombokning senare än två veckor innan utbildningsstart
 • Av/ombokningsreglerna gäller om inget annat gällande avtal finns
brandutbildning

Giltiga tillstånd

Vi är stolta över att ha certifierat tusentals deltagare hittills, allt enligt Brandskyddsföreningens riktlinjer.
 
För arbeten där det förekommer uppvärmning eller gnistor, och därmed brandrisk, kräver försäkringsbolagen att giltiga tillstånd finns på plats.
 
Vi certifierar även i Brandfarliga arbeten enligt SVEBRA och försäkringsbolagen godkänner båda dessa utbildningar.

OBS! Nya regler från 1:a maj 2022

Vid bokning av Distanskurs införs åter krav från och med den 1:a maj, på att praktik utförts upp till 6 månader innan utbildningstillfället, hos arrangören.
 
Certifikat utfärdas efter att både teori och praktik har slutförts med godkänt resultat.
 
Praktik bokas enklast via utbildning@sakrautbildningar.se – praktiken utförs i Malmö.

Boka utbildning i Heta Arbeten