LIFEPAK CR2

Den moderna hjärtstartare

Den innovativa, lättanvända och kompletta hjärtstartaren LIFEPAK CR2 är framtagen för att vara pålitlig och enkel att använda. Det är den enda defibrillatorn som under pågående hjärt-lungräddning kan analysera hjärtrytmen.

 

LIFEPAK CR2 har en enkel och tydlig grafik så att även lekmän lätt kan använda hjärtstartaren.

 

Hyr hjärtstartare
Köp hjärtstartare

Mer om LIFEPAK CR2

 • Enkel att använda med tydlig grafik
 • Analystekniken cprINSIGHT analyserar efter stötbar rytm under HLR utan något behov för pauser
 • Tekniken ClearVoice detekterar bakgrundsbuller och justerar volymen automatiskt för tydliga anvisningar
 • Metronom och HLR-vägledning fastställer en effektiv takt
 • Barnläge med svagare ström
 • Högsta tillgängliga energi upp till 360J för mer effektiva stötar efter behov
 • Följer HLR-rådets riktlinjer
 • En av marknadens lägsta underhållskostnader
 • IP 55 – framtagen för utmanande miljöer
 • 8 års garanti
 • 4 års hållbarhet på batteri och elektrod
 • Lätt att bära och förvara – totalvikt 2 kg

LIFEPAK CR2 med Wi-Fi

Hjärtstartare är mest effektiva om de finns nära till hands och fungerar. Lifepak CR2 kan anslutas till Wi-Fi och varnar dig automatiskt via e-post om allt som skulle kunna påverka enhetens/enheternas beredskap.

Hjärtstartare skylt

LIFELINKcentral AED

Programhanteraren LIFELINKcentral AED övervakar, spårar och kontrollerar status på hjärtstartare, överför patientdata till räddningspersonal och sjukhus, m. m. Allt och alla som är involverade blir anslutna med programhanteraren, vilket minimerar onödiga fördröjningar i samband med ett plötsligt hjärtstopp.

Beställ en hjärtstartare idag!