HLR utbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

HLR utbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

På denna sida

  • Var kan jag gå en utbildning i HLR
  • Hur går en utbildning i HLR till
  • Hur lång tid tar en HLR utbildning och hur ofta ska man repetera
  • HLR på arbetsplatsen – måste man gå en HLR utbildning
  • Lär dig HLR av en brandman eller ambulanssjukvårdare

Var kan jag gå en utbildning i HLR

ViaMedici utbildar i HLR över hela landet. Oavsett om ert företag eller förening ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på annan ort kan vi sätta upp och hålla i utbildning i HLR där ni befinner er.
Utbildningen i HLR med hjärtstartare går även att läsa online. Kontakta oss för att få veta mer.

Hur går utbildningen i HLR till

I en HLR utbildning med hjärtstartare ingår flera moment, bland annat att lära sig kontrollera livstecken, göra hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp, identifiera och behandla ett luftvägsstopp samt lära sig använda en hjärtstartare.
 
Bäst är om hela arbetsplatsen har möjlighet att läsa utbildningen i HLR samtidigt, för att få in en regelbundenhet i när den bör repeteras för hela gruppen. Fler som kan lite är bättre än få som kan mycket då man aldrig vet när eller var ett hjärtstopp kan inträffa.

Hur lång tid tar en HLR utbildning och hur ofta ska man repetera

En utbildning i HLR med hjärtstartare tar ca 3h och det rekommenderas att man underhåller sina kunskaper regelbundet då riktlinjer förändras.
 
Svenska HLR-rådet rekommenderar att man repeterar HLR-utbildningen varje år, både för allmänheten och instruktörer. Instruktörer rekommenderas att hålla en utbildning varje år för respektive utbildningsprogram.

HLR på arbetsplatsen – måste man gå en HLR utbildning

Enligt Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) bör en arbetsplats anskaffa sig och underhålla kunskaper i HLR och första hjälpen. Hur många på arbetsplatsen som bör gå utbildning i HLR beror bland annat på verksamhetens storlek samt läge och närhet till sjukvårdsresurser. Bäst är såklart om alla på arbetsplatsen regelbundet får genomgå utbildning i HLR.
 
Du kan såklart även gå en utbildning i HLR som privatperson, vi rekommenderar alla att hålla sina kunskaper i hjärt- och lungräddning uppdaterade. Ofta inträffar ett hjärtstopp i hemmet och chansen till överlevnad sjunker med varje minut som går utan att behandling påbörjas vid ett hjärtstopp.

Lär dig HLR av en brandman eller ambulanssjukvårdare

Instruktörerna för ViaMedicis utbildningar i HLR är erfarna utbildare och experter inom sina områden. Du får lära dig HLR av en ambulanssjukvårdare eller brandman med lång erfarenhet och kunskap om både utbildning och att rädda liv.
 
Läs mer om våra utbildningar i HLR i Stockholm, Göteborg eller Malmö och boka plats idag