Hjärtstartare nära mig

Hjärtstartare nära mig

På denna sida

 • Hur hittar jag närmsta hjärtstartare
 • I vilka lägen behövs en hjärtstartare
 • Var i samhället bör det finnas hjärtstartare
 • Vad gör du om det inte finns en hjärtstartare i din närhet

Hur hittar jag närmsta hjärtstartare?

I ett nödläge där en person drabbats av plötsligt hjärtstopp är varje minut livsviktig. På hjärtstartarregistret.se hittar du en karta över alla publika hjärtstartare utanför sjukvården som är registrerade i Sverige, dock kan det finnas hjärtstartare som inte ännu är registrerade i registret.
 
Kartan med de registrerade hjärtstartarna hjälper dig som letar efter en hjärtstartare i din närhet, men hjälper även livräddare och larmcentral vid larm om hjärtstopp.
 
Att registrera en hjärtstartare i registret är gratis och gör på Hjärtstartarregistrets webbplats. Värt att tänka på är att den som är ansvarig för en registrerad hjärtstartare bör svara på ett valideringsmail var sjätte månad för att hålla uppgifterna kring tillgänglighet uppdaterade.
 
Ta reda på var din närmsta hjärtstartare finns, redan innan en olycka inträffar. En hjärtstartare kan finnas i hemmet likaväl som på ett företag eller förening. Om du skaffar en hjärtstartare till ditt hem, se till att registrera den i Hjärtstartarregistret, det kan hjälpa till att rädda både dig och andra i din närhet.
 

SMS-livräddare

Personer som är utbildade i HLR och som har anslutit sig till tjänsten SMS-livräddare, kan ansluta sig som frivillig livräddare via en app. När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp kan få frivilla livräddare få ett larm om att ta sig till den drabbade personen eller om att hämta upp närmsta hjärtstartare.
 
I och med att det handlar om så få minuter från det att hjärtstoppet inträffar till dess att behandling bör påbörjas, hjälper denna tjänst till att rädda liv utanför sjukhus.
 
Läs mer om SMS-livräddare

I vilka lägen behövs en hjärtstartare?

Vid ett plötsligt hjärtstopp, kan en hjärtstartare hjälpa till att genom en strömstöt starta om hjärtat för att återfå regelbunden hjärtrytm. Ett hjärtstopp kan beskrivas som ett elektriskt kaos i hjärtat. Hjärtstartaren kan identifiera detta och ger vid behov en strömstöt får att få igång hjärtat igen.
 
Kammarflimmer är den vanligaste orsaken till hjärtstopp och innebär att hjärtat inte längre pumpar ut något blod. En strömstöt till hjärtat är det enda sättet att stoppa kammarflimret, vilket kan göras med en hjärtstartare.
 
Förmaksflimmer innebär att hjärtats förmåga att pumpa ut blod försämrats, något som kan leda till blodproppar vilket i sin tur kan leda till en stroke. I dessa fall kan det behövas en blodförtunnande medicin, elektrisk bränning i hjärtat eller en strömstöt som åtgärd. Förmaksflimmer är vanligtvis inte orsaken bakom ett hjärtstopp, men vid symptom bör man uppsöka sjukvården direkt för att påbörja behandling.
 
Läs mer om Hjärtstopp

Var i samhället bör det finnas hjärtstartare?

Hjärtstartare rekommenderas enligt HLR-rådet att finnas utplacerade där många personer vistas, eller där en stor genomströmning av människor sker. Exempel på detta är tågstationer, flygplatser, sim- och idrottshallar, hotell, köpcentrum och offentliga förvaltningsbyggnader.
 
Även på större publika evenemang bör en hjärtstartare finnas tillgänglig, till exempel under konserter, idrottsevenemang eller demonstrationer.
 
En hjärtstartare ska alltid vara uppmärkt med tydlig skyltning enligt nationell standard.
 
Hjärtstartare i skåp på kanten av ett torg

Vad gör du om det inte finns en hjärtstartare i din närhet?

Om olyckan är framme och en person i din närhet drabbas av ett hjärtstopp, är det viktigt att larma direkt till 112. Det är inte alltid det finns en hjärtstartare tillgänglig precis där ni befinner er, men genom att ha larmat till 112 kan du få hjälp att lokalisera var närmsta hjärtstartare finns.
 
Innan ambulansen hinner komma fram påbörjar du hjärtlungräddning, för att skydda viktiga organ. Med hjälp av vägledning från larmpersonal kan du utföra hjärtlungräddning på den olycksdrabbade personen. Bäst är om ni är fler som kan bytas av, då det är ett relativt tungt arbete.
 
2 av 3 hjärtstopp sker i hemmet och kan drabba vem som helst. Att ha en hjärtstartare hemma ökar chanserna för överlevnad då det gäller att agera inom bara några minuter från att hjärtstoppet inträffat.
 
Även kunskap om hjärtlungräddning hjälper dig att agera snabbt vid ett hjärtstopp. Utbildningar i HLR finns tillgängliga både för privatpersoner och företag och är väl investerad tid.
 

 • Tidigt larm
  Larma direkt till 112
 • Tidig HLR
  Påbörja hjärt-lungräddning
 • Tidig Strömstöt
  Använd hjärtstartare vid hjärtstopp
 • Tidig vård
  Fortsatt vård, övervakning och kontroller