HLR barn – vad ska man tänka på

HLR barn - vad ska man tänka på

På denna sida

  • Är det vanligt att barn får hjärtstopp?
  • Använda hjärtstartare på barn
  • Finns det utbildning för hjärt- och lungräddning på barn?

Oavsett om du arbetar inom vården eller inte är det bra att gå en utbildning i HLR regelbundet. När det kommer till att utföra hjärt- och lungräddning på barn finns det ett par saker som skiljer utförandet mot behandling av en vuxen person med hjärtstopp.

Är det vanligt att barn får hjärtstopp?

Även om hjärtstopp kan inträffa i alla åldrar, så är det sällsynt att det drabbar barn. Risken att ett barn råkar ut för ett olycksfall är dock större. Det kan handla om till exempel brännskador, benbrott, allergiska reaktioner, astma eller feberkramper.

Använda hjärtstartare på barn

Eftersom andning och cirkulation skiljer sig mellan barn under 1 år och barn över 1 år, behöver barn i olika åldrar behandlas på olika sätt när det kommer till HLR.
 
En del hjärtstartare har ett barnläge, vilket används vid hjärtstopp hos barn. Det kan antingen handla om ett enkelt knapptryck på hjärtstartaren, eller med en nyckel eller separata elektroder anpassade för barn. Vid inställning av barnläge på hjärtstartaren, eller användning av separat nyckel eller elektroder, ges en lägre energinivå än vad som vanligt ges till vuxna med hjärtstopp.
 
Även behandling med HLR skiljer sig mellan barn och vuxna, då kompressionsdjupet är större på vuxna än på barn. Bäst är att gå en utbildning i HLR Barn för att lära sig skillnaderna samt få möjlighet att testa HLR på docka.

Finns det utbildning för hjärt- och lungräddning på barn?

Eftersom hjärtstopp är relativt ovanligt hos barn och olycksfall är desto vanligare, är att lära sig förebygga olyckor som ofta drabbar barn är något som alla borde lära sig. Speciellt om man själv har barn i familjen eller om man arbetar med barn.
 
Vid ett olyckstillfälle är det dock viktigt att veta hur man bäst kan ingripa och i vilka fall en hjärtstartare bör användas. I vissa fall kan ändå hjärtstartare behöva användas på ett barn och som tidigare nämnt finns det hjärtstartare med barnläge.
ViaMedici erbjuder utbildning i HLR & olycksfall Barn, där du får lära dig HLR för barn, genomgång av hjärtstartare och hur man bäst hanterar olyckshändelser som barn ofta råkar ut för.
 
Kontakta oss om du vill veta mer kring vår utbildning i HLR Barn

Vilka andra utbildningar förutom HLR & olycksfall Barn finns det?

Det finns såklart flera kombinationer inom HLR, med eller utan hjärtstartare, inkluderande första hjälpen. Man kan även vidareutbilda sig till instruktör och på så sätt kunna utbilda andra i HLR.

Läs mer om respektive utbildning nedan:

  • HLR med hjärtstartare https://www.viamedici.se/utbildningar/hlr-med-hjartstartare/
  • HLR med hjärtstartare och första hjälpen https://www.viamedici.se/utbildningar/hlr-med-hjartstartare-forsta-hjalpen/
  • Instruktör i HLR med hjärtstartare https://www.viamedici.se/utbildningar/instuktor-i-hlr-med-hjartstartare/

ViaMedici har erfarna instruktörer med många lyckade kurser bakom sig. Vi utbildar över hela Sverige, där du befinner dig!
 
Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt HLR utbildning för er förening