Hur hårt ska man trycka? ViaMedici

Hur hårt ska man trycka?

Att utföra hjärt-lungräddning är för de allra flesta en mycket ovan och stressfull situation. Ofta känner man dessutom den drabbade, vilket gör situationen än mer stressfull. Det är naturligt för de flesta att känna ett stort obehag och en del är också rädda för att orsaka mer skada och att göra fel. Det är viktigt att våga starta hjärt-lungräddning och att göra så gott man kan. I de flesta fall kommer man långt med det.

Man ska placera händerna mitt på den drabbades bröstkorg och trycka ner minst 5 cm från ursprungsläget. Naturligtvis är detta relativt diffust eftersom vi inte kan mäta att vi verkligen trycker minst 5 cm. Som alla säkert förstår är 5-6 cm relativt mycket och man måste därför använda ansenlig kraft för att uppnå detta. I de flesta fall komprimerar man för löst. Vid hjärtstopp är det därför optimalt om det finns flera personer närvarande så att man kan avlösa varandra för att kompressionerna ska bli så effektiva som möjligt. Träna därför hjärt-lungräddning så ofta du kan.

 

Björn Jadeland
Ambulanssjuksöterska och grundare av ViaMedici