Varför hyra hjärtstartare

Varför hyra hjärtstartare

På denna sida

  • Service av din hjärtstartare vid hyra
  • Hyra hjärtstartare som privatperson eller företag
  • Vet du var närmaste hjärtstartare finns?

Vid ett plötsligt hjärtstopp är det livsviktigt att den drabbade får behandling så snabbt som möjligt, det handlar om ett par minuters chans att rädda personens liv och återställa hjärtrytmen. Närheten till hjärtstartaren blir livsviktig, både på arbetsplatsen, i hemmet eller i semesterstugan.

Service av din hjärtstartare vid hyra

Det finns flera fördelar med att hyra en hjärtstartare, förutom att du sprider kostnaden för själva apparaten över en längre tidsperiod. När du väljer att hyra en hjärtstartare så ingår ofta service, support och påminnelser för när du ska byta elektroder och batterier. Vissa hyrespaket erbjuder hyresperioder utan bindningstid vilket gör att du heller inte låser in dig på en alltför lång period när du väljer att hyra. I en del paket ingår även stöldförsäkring, vilket kan vara bra att ta med i beräkningarna när du funderar över hyresavtal.
 
En ytterligare aspekt när man hyr en hjärtstartare är att fundera över hur och var den ska placeras, samt vem som troligtvis kommer att använda den. Förvaringslösningar finns framtagna för olika miljöer och klimat. Detta för att se till så att hjärtstartaren både märks upp och görs synlig men också hålls säkert placerad i miljöer som till exempel byggarbetsplatser och liknande.
 
Läs mer om ViaMedicis hyrespaket

Hyra hjärtstartare som privatperson eller företag

Det går lika bra att hyra hjärtstartare som privatperson, som företag eller förening. Ett plötsligt hjärtstopp kan inträffa vart som helst, när som helst och vem som helst kan bli drabbad oavsett ålder. Inte sällan inträffar det just i hemmet.
 
Bor du i en bostadsrättsförening kan det vara praktiskt att hyra en hjärtstartare tillsammans, och se till så att alla medlemmar vet var den sitter uppsatt och göra den åtkomlig dygnet runt. En hjärtstartare kan användas av alla och guidar användaren genom hela förloppet. Vissa hjärtstartare är halvautomatiska och andra helautomatiska men ska vara lätta att användas av vem som helst.
 
Vi rekommenderar dock att gå en utbildning i HLR med hjärtstartare för att få träna på hur det känns och går till om du skulle behöva rycka in vid ett olyckstillfälle. Alla kan gå en HLR utbildning och bör göra så regelbundet för att hålla sina kunskaper uppdaterade. Med en HLR utbildning i ryggen kan du reagera snabbare om en olycka inträffar och du får större självförtroende att använda hjärtstartaren om du testat på det tidigare.

Vet du var närmaste hjärtstartare finns?

Hjärtstartare kan finnas på arbetsplatser, vid publika event, mässor och arenor, i offentliga lokaler med mera, men de finns även på fler platser. Problemet är att vi idag inte vet var alla hjärtstartare i samhället finns. Målet är dels att registrera alla redan utplacerade hjärtstartare i hjärtstartarregistret, för att alla lätt ska kunna hitta dem, dels att placera ut fler hjärtstartare för att fler ska kunna få hjälp snabbt.
 
I flera av ViaMedicis hyrespaket ingår övervakning 24/7 där vi bland annat registrerar er hjärtstartares placering i hjärtstartarregistret och övervakar funktionsstatus dygnet runt.
 
Läs mer om våra alternativ för hjärtstartare med övervakning