Får man använda hjärtstartare utan utbildning

Får man använda hjärtstartare utan utbildning

På denna sida

  • Kan vem som helst använda en hjärtstartare?
  • Får man ha hjärtstartare hemma?
  • Vilka får använda hjärtstartare som finns i samhället?
  • Måste man registrera hjärtstartare?
  • Tänk över placeringen av hjärtstartaren

Kan vem som helst använda en hjärtstartare?

Ja det stämmer, vem som helst får lov att använda en hjärtstartare vid ett misstänkt hjärtstopp. Dock rekommenderas utbildning i hjärtlungräddning med hjärtstartare för att kunna agera snabbt och ge kvalitativ behandling till den drabbade. Utbildning i HLR bör repeteras regelbundet varje år för allmänheten.

Får man ha hjärtstartare hemma?

Absolut får du det och det är faktiskt en väldigt bra idé då många hjärtstopp sker just i hemmet. Ju fler hjärtstartare som finns placerade i samhället desto större är chansen att kunna påbörja behandling snabbt vid ett olyckstillfälle.
 
Det mest optimala är om hjärtstartare kan användas inom 3 minuter efter att ett hjärtstopp inträffat, vilket innebär att ju närmare en hjärtstartare finns desto större chans till överlevnad!

Vilka får använda hjärtstartare som finns i samhället?

Vid ett hjärtstopp får vem som helst använda en hjärtstartare, oavsett var den sitter placerad.
Ofta är de hjärtstartare som finns tillgängliga på arbetsplatser och i offentliga miljöer lätta att använda av vem som helst. Inte sällan guidar hjärtstartaren användaren genom hela förloppet. Följer man råden som ges så ska hjärtstartaren inte kunna orsaka skada.
 

Vad är ett plötsligt hjärtstopp?

När ett plötsligt hjärtstopp inträffar så uppstår ett elektriskt kaos i hjärtat. Detta medför att pumpförmågan upphör och att blodtillförseln till kroppen avstannar. Genom att använda en hjärtstartare ges en strömstöt som kan återställa hjärtrytmen. Studier har visat att så många som 7 personer av 10 drabbade kan överleva om behandling med HLR och hjärtstartare påbörjas snabbt.

Måste man registrera hjärtstartare?

Förutom att se till att det finns en hjärtstartare nära till hands hemma, på jobbet, i semesterstugan, i föreningen eller i hobbyverksamheten, se till att registrera den i Hjärtstartarregistret. Detta bör göras i samband med inköpet så att hjärtstartaren kan markeras ut på kartan och lätt hittas av allmänheten, larmcentral och livräddare. Det kostar ingenting att registrera hjärtstartaren i registret.
 
Hjärtstartarregistret visar alla registrerade hjärtstartare på en karta över Sverige, så att du lätt kan lokalisera den som är närmast ditt hem eller semesterhus. Gå in redan idag och titta vart du har din närmaste hjärtstartare så är du förberedd.

Tänk över placeringen av hjärtstartaren

När du tagit beslutet om att köpa eller hyra en hjärtstartare måste du även tänka över hur du ska sätta upp den. Tänk på att hjärtstartaren ska sitta synligt placerad och vara lättåtkomlig, helst för vem som helst när som helst. Inlåst i ett skåp eller i en garderob gör den ingen nytta.
 
Har du möjlighet att sätta upp hjärtstartaren utomhus? Det är nämligen det absolut bästa alternativet och det finns förvaringslösningar som gör detta möjligt. Se över vilken miljö och klimat hjärtstartaren ska sättas upp i och välj en anpassad förvaringslösning utefter detta. ViaMedici erbjuder till exempel hyrespaket med olika typer av förvaringsalternativ inkluderat.
 
Läs mer om ViaMedicis hyrespaket för hjärtstartare och förvaring här
 
Behöver du hjälp att välja hjärtstartare och förvaringsmöjlighet, kontakta oss så hjälper vi dig!